Bornego_behandeling8420

Anesthesie

Anesthesie is het in slaap brengen van uw huisdier zodat zij niet bij bewustzijn is tijdens een operatie.

Voor de narcose wordt uw huisdier gecontroleerd, waarna een narcose-injectie wordt toegediend. Door deze injectie valt het dier langzaam in slaap. Eenmaal in slaap wordt in de luchtpijp en tube ingebracht zodat wij het dier aan het anesthesie-apparaat kunnen koppelen. Op deze manier wordt uw huisdier continue gemonitord en de narcose verfijnt. Een stuk veiliger!