Bornego (4)

Röntgenologie

Röntgenfoto’s maken is één van de methodes om de binnenkant van een dier te bekijken. Zo kunnen botbreuken of ongewenste voorwerpen in de ingewanden gemakkelijk opgespoord worden. Ook de longen en het hart kunnen beoordeeld worden en met röntgenfoto’s is goed zien of er gewrichtsslijtage heeft plaatsgevonden. Dit is maar een greep uit de mogelijke toepassingen van een röntgenfoto.

In onze kliniek kunnen vrouwelijke honden laparoscopisch (ook wel ‘kijkoperatie’) gesteriliseerd worden. Het steriliseren van een teef via een kijkoperatie geeft aanzienlijk minder pijn dan een sterilisatie met de ‘open buik methode’. Hierdoor voelt de hond zich direct na de operatie veel fitter. De hond heeft minder pijn, is sneller wakker, is fitter en voelt zich veel beter na een laparoscopische sterilisatie.
Een groot onderzoek heeft aangetoond dat een laparoscopische sterilisatie zelfs 65 % minder pijn lijkt te geven bij de hond. Daarnaast blijkt ook dat de hond een betere darmbeweging houdt en zelfs minder reactie van het immuunapparaat heeft dan na een gewone buikoperatie. Bij de hond wordt met name de sterilisatie daarom bij voorkeur via een laparoscopie uitgevoerd.

Wat is het voordeel dan van digitale röntgen?

De straling die gebruikt wordt is dezelfde als bij gewone röntgenopnames. Het verschil is dat de foto’s niet meer worden ontwikkeld zoals vroeger. De beelden worden met een scanner afgelezen en in de computer opgeslagen.
Het grote voordeel van digitale röntgen is dat het beeld veel sneller te bekijken is. In de praktijk betekent dat namelijk het maken van foto’s sneller gaat en minder belastend voor uw huisdier is. Het zal minder vaak nodig zijn om narcose of roesje te gebruiken bij het maken van een foto. En u hoeft niet meer te wachten op de uitslag, omdat er geen omslachtig ontwikkelingsproces meer is.

Wat u niet direct zult merken, maar wat zeker heel belangrijk is, is dat deze methode milieu- en arbeidsvriendelijker is omdat er geen chemicaliën gebruikt worden. Als er mogelijkheden zijn voor de kliniek om het milieu minder te belasten dan willen wij daar natuurlijk graag ons steentje aan bijdragen.

Röntgenbeveiliging

Teveel röntgenstraling is niet gezond. Bij het maken van foto’s van uw dier valt de dosis straling ruim binnen de afgesproken veiligheidsmarges. Vandaar dat het voor uw dier onschadelijk is, zelfs als er relatief veel foto’s genomen worden.

De gevaren voor u en voor ons worden beperkt door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn in de röntgenruimte. Iedere persoon in de ruimte wordt beschermd door het dragen van loodjassen en loodhandschoenen. Kinderen tot 18 jaar en vrouwen die in verwachting zijn mogen niet in de röntgenruimte aanwezig zijn tijdens het nemen van röntgenfoto’s.

Digitale röntgen

Wij beschikken zelf over de mogelijkheid digitale röntgenfoto’s te maken. De kwaliteit van de foto’s is veel beter dan voorheen en met digitale fotografie is er veel meer mogelijk: details zijn uit te vergroten en er zijn metingen op de digitale foto te verrichten.