Bornego_Atze-de-Vries

Drs. Atze de Vries

Dierenarts sinds 1997

De dierenartsassistenten

De dierenartsassistent is verantwoordelijk voor de ontvangst en geeft voorlichting én heeft een belangrijke taak in het geruststellen of troosten van mensen die met een ziek of gewond huisdier komen.